zaterdag 7 november 2009

Risico's en rekenen

Al enige tijd ben ik bezig een risicoanalyse uit te voeren voor een door een waterstof brandstofcel aangedreven voertuig. Dan kom je in aanraking met allerlei regelgeving die in NL ook wel als machinerichtlijn aangeduid wordt. Gebruikelijk in de machinebouw is een methodiek onder de naam Fine-Kinney. Hierin wordt risico berekend als product van waarschijnlijkheid, blootstelling en effect.

Niets nieuws onder de zon. De drie parameters zijn in klassen verdeeld en omdat ik wel graag wil weten waarom bijvoorbeeld een dode als effect de waarde 15 krijgt en meerdere doden de waarde 40, ben ik op zoek gegaan naar de oorspronkelijke informatie over deze methodiek.

In 1971 (!) heeft W.T. Fine in de Journal of Safety Research deze methode beschreven. Het betreffende artikel geeft echter geen enkele onderbouwing over de methodiek!

Waar dhr. Kinney in de annalen thuishoort is me nog niet bekend.

Het verbaast me zeer dat een methodiek al 38 jaar gebruikt wordt op basis van een dermate rudimentair artikel.

EDIT 08-11-2009
Inmiddels gevonden: Kinney, G. F., & Wiruth, A. D. (1976). Practical Risk Analysis for Safety Management. China Lake, CA: NWC Technical Publication 5865, Naval Weapons Centre.

Deze publicatie is als niet-USA ingezetene alleen op papier te krijgen bij een USA vestiging van het defensie apparaat.

Op internet nergens veel diepgang te vinden over deze methodiek. Wel een uiterst kritisch document geschreven door een medewerker van de Katholieke Universiteit Leuven. In dit onderzoek beoordeelden een zestal deskundigen de waarschijnlijkheid, blootstelling en effect van een vijftiental scenario's. De resultaten varieerden tussen 54 en 776 zonder enige correlatie met de zes personen.

Zijn conclusie: "Er moet dus geconcludeerd worden dat de methode Kinney niet naar behoren gebruikt kan worden om de analyse van risico van een werksituatie uit te voeren en de prioriteiten van een actieplan van preventie in de onderneming op te stellen."

En de halve wereld gebruikt dit dus... voor zeer kritische machines.
/EDIT

Geen opmerkingen:

Een reactie posten